Facebook E-Mail

Základní technické školy

Kalendář 6. 3. 2013

Občanské sdružení ENCYKLOPEDISTÉ podporuje vzdělávání dětí a mládeže.

Považujeme za velmi prospěšnou síť základních uměleckých škol, která umožňuje umělecky nadaným dětem rozvíjet jejich talent.
Navrhujeme postupně zřídit síť základních technických škol, které umožní rozvíjet zájem a schopnosti technicky nadaným dětem.
Doplní možnosti volnočasových aktivit o technické obory. Rozšíří možnosti volby pro děti a rodiče.

Technické školy:

 1. Vytvoří přirozenou základnu k odborným středním a vysokým školám
 2. Umožní podchytit nadané děti již na základní škole
 3. Pomohou rozvíjení rukodělných a technických dovedností pro děti ze sociálně slabších rodin
 4. Zlepší koncepční práci s nadanými dětmi, např.: výstavy výrobků, soutěže
 5. V případě přestěhování dítěte umožní pokračovat na jiné základní technické škole ve svém či podobném oboru
 6. Nabízí možnost závěrečných zkoušek, resp. závěrečné práce, která může být vodítkem pro přijímací řízení na střední školu
 7. Umožní v rámci sítě nakupovat materiál, energie atd. ve velkém
 8. Umožní výměnu systémových komponentů, dokumentů a studijních pomůcek, speciálních přístrojů
 9. Účastní se přímo výběrových řízení a grantů jako celek
 10. Umožní využití dílen a učeben – dopoledne pro účely rekvalifikačních kurzů a odborné učebny středních škol, odpoledne pro vyučování základní technické školy, večer pro potřeby modelářských kroužků, přednášky, popularizace vědy a techniky
 11. Možnost vícezdrojového financování, např. budova v majetku města, platy a základní provoz financováno státem, vybavení, externí odborníci, ocenění soutěží apod. ze soukromých zdrojů
 12. Možnost spolupráce v rámci ČR i zahraničí

 

Navrhujeme zřídit několik pilotních základních technických škol ve spolupráci státu, soukromého sektoru a občanské společnosti, jejich úspěchy a problémy sledovat a včas řešit.
Dále postupně podle poptávky rozšiřovat a doplňovat síť základních technických škol. Popřípadě rozšířit vybrané základní umělecké školy o technickou část (dílny, učebny).

Prosíme aktivní studenty, rodiče, učitele, obce, podnikatele a politiky, vstupte do veřejné debaty o základních technických školách.

Hledejte dobrou vůli, osobní statečnost a peníze pro nadané děti.
Na jejich zručnosti, na jejich objevech a vynálezech, ale především na jejich ochotě pracovat a spolupracovat záleží naše budoucnost.
Vítáme rady i kritiku a zveme vás do diskuse na téma základního technického školství.

Cíle, skladba a obsah výuky základní technické školy

Kalendář 18. 2. 2013

Cíle ZTŠ:

 1. Zaujmout talentované děti a koncepčně s nimi pracovat
 2. Zlepšit praktické znalosti a dovednosti studentů
 3. Ušetřit nemalé prostředky sloučením odborných dílen a učeben v rámci ZTŠ pro odbornou výuku základních a středních škol a rekvalifikační kurzy
 4. Zlepšit a oživit výuku technických a přírodovědných předmětů na základních a středních školách
 5. Umožnit profesní rekvalifikaci a rozvoj nových technologií na trhu práce

Skladba ZTŠ:

 1. Dílny
  • Tvůrčí dílny pro mladší žáky
  • Odborné a profesní dílny pro studenty a rekvalifikaci
 2. Odborné učebny
  • Dopoledne využívané jako externí učebny okolních základních a středních škol a rekvalifikaci
  • Odpoledne využívané jako učebny kurzů ZTŠ
 3. Pozemky a chovatelské prostory
  • Dopoledne využívané pro odbornou výuku okolních základních a středních škol a rekvalifikaci
  • Odpoledne využívané jako učebny kurzů ZTŠ

Obsah výuky ZTŠ:

 1. Práce s dřevem a plasty
  • Základní dovednosti
  • Výroba hraček, loutek, doplňků her a stavebnic
  • Zhotovení bytových doplňků, popř. jednoduchého nábytku
  • Profesní kurzy truhlář, tesař, řezbář
 2. Práce s kovem a plasty
  • Základní dovednosti
  • Výroba hraček (lité figurky, drátěné hlavolamy a modely)
  • Doplňky stavebnic
  • Montáž a demontáž spalovacího motoru, sestrojení motokola
  • Profesní kurzy kovář, zámečník, svářeč, klempíř
 3. Práce s tkaninou a papírem
  • Základní dovednosti
  • Výroba hraček a loutek
  • Ušití jednoduchých šatů, upletení čepice
  • Paspartování fotografií, základy knižní vazby
  • Batikování a barvení látek
  • Profesní kurzy švadlena, vazač knih, rámování obrazů
 4. Fyzika, chemie
  • Základy mechaniky (kyvadlo, hodinový strojek)
  • Elektřina, magnetismus (elektromotor, krystal. rádio)
  • Zajímavé pokusy
  • Měření teploty, vlhkosti
  • Výroba mýdla, parfémů, svíček
 5. Matematika, počítačová technika, základy ekonomie
  • Matematické hry a hlavolamy
  • Užití geometrie v praxi
  • Základy programování a robotiky
  • Základy finanční gramotnosti
 6. Přírodověda
  • Základy botaniky, mineralogie a zoologie
  • Mikrobiologie, užití mikroskopu
  • Chov laboratorních zvířat
  • Základy genetiky
  • Člověk, zdraví
 7. Výživa – voda, potraviny, strava
  • Základní pojmy
  • Rozbory a měření vody
  • Základní potravinářské postupy, mletí mouky, pečení chleba
  • Výroba cukru, sušení ovoce
  • Základy konzervace potravin
  • Vaření, vyvážená strava
 8. Pěstování rostlin, zahrada, louka, les
  • Základy zelinářství, ovocnářství
  • Rozmnožování rostlin
  • Technické plodiny
  • Ekosystémy a ochrana ohrožených druhů
 9. Chov domácích zvířat a ochrana volně žijících zvířat
  • Základní teoretické a praktické znalosti, praktický chov drobných domácích zvířat
  • Základy myslivosti a ochrany ohrožených druhů
 10. Profesní kurzy podle potřeby trhu práce, např. instalatér, topenář, malíř, lakýrník, obkladač, podlahář, sklenář atd.
  • Nabízet všech 10 zájmových okruhů je možné pouze ve větších městech. V menších městech je vhodné zvolit kombinaci návaznosti na zaměření daného regionu. Doporučujeme alespoň společně vyučovat příbuzné obory, například práce s kovy a fyzikálně-chemický okruh, tedy spojení práce a aplikovaného výzkumu ve školních podmínkách.

Doporučená nabídka kurzů ZTŠ

Kalendář 18. 2. 2013
 1. Svět fantazie
  • Žáci 6-9 let formou tvůrčí hry
 2. Svět her stavebnic
  • Žáci 8-11 let formou tvůrčí dílny
 3. Kurzy dovedností
  • Žáci 11-15 let, s pomocí svého lektora mohou postupně absolvovat 8 půlročních kurzů
   • Práce se dřevem a plasty + fyzikálně-chemická učebna + matematika a počítačová technika
   • Práce s kovem + fyzikálně-chemická učebna + matematika a počítačová technika
   • Práce s kovem + matematika a počítačová technika, základy ekonomie
   • Práce s dřevem a plasty, chov zvířat a pěstování rostlin
   • Práce s tkaninou a papírem + přírodověda + matematika a počítačová technika
   • Práce s tkaninou a papírem + výživa
   • Pěstování rostlin + přírodověda + výživa
   • Chov zvířat + přírodověda + výživa
 4. Kurzy odborností
  • Žáci a studenti 14-17 let, odborné půlroční kurzy (kombinace možno měnit podle zájmu studentů, např. pro potřeby přijímacích zkoušek, maturity, většího projektu nebo soutěže)
   • Fyzika, chemie + matematika, počítačová technika, základy ekonomie
   • Fyzika, chemie + přírodověda
   • Přírodověda + výživa
   • Přírodověda + pěstování rostlin
   • Přírodověda + chov zvířat
   • Práce se dřevem a plasty + práce s tkaninou a papírem
   • Práce se dřevem a plasty + práce s kovem
   • Matematika a počítačová technika, základy ekonomie + práce s kovem
 5. Kurzy profesní
  • Profesní základy, věk 18 let a více
   • Základy práce s daným materiálem
   • Základy řízení a bezpečnost práce
   • Základy účetnictví a právní minimum
  • Profesní specializace, věk 18 let a více
   • Intenzívní odborný kurz, zakončený závěrečnou prácí a zkouškou
   • Čalouník, sklenář, opravy obuvi, opravy pro domácnost, montáž a údržba vrat a dveří, údržba zahrad, opravy jízdních kol, pekař, cukrář, kuchař…

Popis tvůrčí dílny

Kalendář 18. 2. 2013

Dílna slouží pro žákovské kurzy

 • Svět fantazie
 • Svět her a stavebnic

Jde o prostornou místnost upravenou pro práci 2-3 tvůrčích skupin po 5-7 dětech, popřípadě 7 dětí a 2 rodiče nebo prarodiče. Každá skupinka má k dispozici skříňku na své osobní věci, výrobky, popřípadě nářadí.

Pracuje se na pracovním stole samostatně nebo ve skupině. Práci vede odborný lektor. Skupina si nejprve ujasní zadání a postup práce.

Náročnější opracování, např. řezání, broušení, vrtání, míchání barev, lepidla, lití sádry, vosku, je vhodné dělat v odborné dílně zařízené pro základní práci s dřevem, kovem, atd. V dílně pomáhá lektorovi rodič nebo starší student. Jednodušší práce jako lepení, šití, nátěry, malování atd., probíhají na společném pracovním stole v tvůrčí dílně. Proto jedna odborná dílna stačí pro 2-3 skupinky dětí.

Nakonec doporučujeme hotový výrobek vyzkoušet, např. si zahrát hru s čerstvě vyrobenou hrací kostkou.

Informační centrum

Kalendář 18. 2. 2013

Úspěšný provoz ZTŠ není možný bez dostatečné informovanosti studentů a rodičů o možnostech dílen, učeben a kurzů.

Doporučujeme proto zřizovat informační centrum, nejlépe jako doplněk odborných učeben. Vhodné je nabízet nejen informace, ale i občerstvení. Nabízet ochutnávky kurzů „výživa a vaření“, prodávat hračky, stavebnice, bytové doplňky zhotovené v dílnách ZTŠ.

Nejlepší reklamou školy a jejích kurzů jsou nápadité výrobky, umístění v soutěžích a podobně. Dobrovolnost účasti v kurzech nutí vedení ZTŠ, její lektory, ale i studenty tvořit zajímavý program. Účast a umístění v soutěžích, počty absolventů vysokých škol a zájem o výrobky zajišťují kvalitu výuky.