Facebook E-Mail

Úvod

Kalendář 31. 1. 2016

Našim cílem je společnost otevřená VZDĚLÁVÁNÍ.

Chceme se podílet na:

  • popularizaci přírodovědných a technických oborů, tradičních řemesel a tvůrčí práce mezi dětmi a mládeží
  • prosazování her a soutěží do systému vzdělávání
  • oživení veřejné debaty mezi rodiči, učiteli, řemeslníky, podnikateli a státní správou o smyslu a způsobech celoživotního vzdělávání

Konkrétně připravujeme:

  1. Probíhá rekonstrukce Volnočasového centra v Novém Kníně, které se postupně stává zázemím a hlavním centrem činnosti Spolku Encyklopedisté
  2. Ve zrekonstruovaných částech Volnočasového centra již probíhají výstavy a doprovodný program (viz záložka: Ve Volnočasovém centru to žije!)
  3. projekt „Autobus“. Jde o autobus zařízený jako laboratoř uzpůsobenou pro zajímavá měření a pokusy, interaktivní hry a tvůrčí dílny. Autobus navštěvuje vybrané základní a střední školy. Posádku autobusu tvoří zkušený pedagog a studenti na praxi

Vzniklé dokumenty a především zkušenosti a nápady chceme dále prezentovat na školách formou besed, přednášek a tvůrčích dílen pro žáky, rodiče a učitele.

Rádi bychom motivovali mládež možností navštívit přední vědecká pracoviště a zajímavé výrobní úseky.

Chceme se podílet na založení a provozování internetového časopisu, který by informoval o činnostech a iniciativách jednotlivých kroužků a jejich příznivců a navzájem je propojoval. Nejlepší příspěvky budou vydány formou ročenky.

Věříme, že vzdělání, kritické myšlení a vedení dialogu napříč společností jsou klíčem k lepší budoucnosti nás všech!

Pokud Vás náš cíl a naše snažení oslovilo a zaujalo a pokud byste chtěli přispět na činnost Spolku ENCYKLOPEDISTÉ nejen radou nebo nápadem, ale i finančně, můžete tak učinit zasláním na účet :

2834837359/0800

u České spořitelny,