Facebook E-Mail

Volnočasové centrum – Technické informace

Kalendář 30. 1. 2016

Půdorys 1.NP FINAL Púdorys 2.NP FINAL

1. Architektonické a stavebně technické řešení

1.1  Účel objektu

Zajistit zázemí pro potřeby Rodinného centra Nový Knín.

1.2  Architektonické a výtvarné řešení

Rodinné centrum stojí na okraji původní řadové zástavby podél ulice Sudovická mezi silnicí a potůčkem. Budova má tvar nepravidelného čtyřúhelníku. Původní budova ve tvaru „L“ byla v polovině 20. století rozšířena o prodejnu v přední části domu a dílnu. Dílna má propadlý strop a z části narušené zdivo. Původní dům a prodejna mají zdivo a nosné prvky staticky nenarušené a po opravě funkční. Všechny navržené úpravy zachovávají původní půdorys budovy a nosné zdivo, strop a krov zůstanou původní. Čtyřdílná okna do ulice Sudovická budou nahrazena menšími špaletovými okny tvaru „T“. Vstupní dveře z nároží budou posunuty mimo vozovku. Rodinné centrum je přízemní bez podsklepení. V prostoru stávající půdy bude byt pro správce budovy. Stávající podkrovní pokoje budou užívány ke krátkodobému ubytování. Střešní krytina zůstane taška bobrovka (korunní krytí). Stávající vápenná omítka bude opravena, včetně korunní a mezipatrové římsy do ulice Sudovická.

1.3  Dispoziční a funkční uspořádání

Novými dvoukřídlými dveřmi vstoupíme do haly (1.1). Z tohoto prostoru je přístupné schodiště do původního podkroví, sociální zařízení (1.5b) a vstup do atria (1.2). Odtud vedou 3 francouzská okna do klubovny (1.3) a dvoukřídlé dveře do kuchyně (1.6). Z klubovny i kuchyně vedou dveře do skladu (1.4). Ze skladu je přístup do sociálního zařízení (1.5a) a zádveří (1.7). Ze zádveří vedou původní dveře do ulice Sudovická a schodiště do bytu správce v 2. NP: pokoje (2.2a, 2.2c), kuchyň (2.2b), koupelna a WC (2.2d). Schodiště z haly vede do pokojů (2.1a, 2.1b) a koupelny s WC (2.1c).

1.4  Architektonické kapacity – plochy, obestavěné prostory

Zastavěná plocha: RD 126 m²

Atrium 22,5 m²

Celkem zastavěná plocha 148, 5m²

Obestavěný prostor: RD 1.NP 327, 6 m³

2.NP 263, 8 m³

 

1.5  Technické a konstrukční řešení, požadovaná životnost

Základy a obvodové zdivo zůstává původní. Příčky v 1.NP jsou z plné cihly (15cm). Strop zůstává původní. Poškozený trám u komín a schodiště bude zesílen. Stávající pokoje 2.1a a 2.1b: příčky a strop původní omítaná dřevěná konstrukce, nově zateplená seshora tepelnou izolací ORSIL 180 mm. Byt správce: příčky a podhledy montovaný sádrokarton. Krov zůstává původní, zvýšený o kontralatě, doplněný paropropustnou zábranou a nové laťování. Taška bobrovka, červená, korunní krytí. Stavba bude vybavena rozvody vody, elektroinstalace, kanalizace, odvětrání.

 

Rámcový přehled oprav Rodinného centra Nový Knín

Oprava budovy a postupné vybavování Rodinného centra je rozděleno do 3. etap.

1. Etapa – rok 2014

V roce 2014 se podařilo zpracovat stavební dokumentaci, obnovit přípojku elektřiny, dům vyklidit, zajistit a v přízemí částečně opravit. Vstupní hala, klubovna a kuchyně mají nové dveře a okna, omítky a hrubé podlahy. Celé přízemí má nové instalace odpadů, vody a elektřiny. Komíny v klubovně a kuchyni jsou přezděny a vyvložkovány. Schodiště do podkroví jsou nově podezděny a trámový strop je vyztužen. Veškeré bourací práce a vyztužení střechy atria je hotové. Odpracovali jsme více než 4000 pracovních hodin. Ve dnech 11., 12. a 13. prosince 2014 jsme uspořádali dny otevřených dveří s programem pro děti.

2. Etapa – rok 2015

 1. Dokončení stavebních prací v přízemí, přípojka vody a kanalizace – náklady 150 000 Kč,
 2. vybavit klubovnu, halu a sociální zařízení – náklady 70 000 Kč,
 3. dokončit atrium a opravit fasádu – náklady 50 000 Kč,
 4. vyměnit krytinu do zahrady a klempířské prvky komínů, úžlabí a okapy – náklady 130 000 Kč,
 5. vyklidit a zajistit obvodové zdivo hospodářské budovy a zastřešit ji jako skleník – náklady 37 000 Kč.

Celkové náklady na dokončení 2. etapy by měly dosáhnout 437 000 Kč. Formou příspěvků a darů je již zajištěno 120 000 Kč. Dobrovolnická práce a pomoc živnostníků zdarma uspoří kolem 90 – 100 000 Kč.

3. Etapa – rok 2016 a 2017

 1. Dokončení a základní vybavení kuchyně a jejího zázemí – náklady 125 000 Kč,
 2. pergola, dlážděná plocha před kuchyní a nový můstek – náklady 48 000 Kč,
 3. dokončení obnovy střešního pláště – náklady 180 000 Kč,
 4. tepelná izolace podkroví – náklady 170 000 Kč,
 5. rekonstrukce stávajících pokojů v podkroví včetně nové koupelny a schodiště – náklady 240 000 Kč,
 6. oprava fasády včetně památkově chráněných říms – náklady 87 000 Kč,
 7. úprava vjezdu, parkovací plochy a oplocení – náklady 50 000 Kč,

Dále předpokládáme další využití půdních prostor, obnovu externí dílny na zahradě a její vybavení nářadím,

revitalizaci břehů potoka a pobytové části zahrady.