Facebook E-Mail

Encyklopedie

Kalendář 18. 2. 2013

Připravujeme pro Vás encyklopedii, do které budete mít možnost přispívat i Vy.

 

Kniha bude obsahovat základní pojmy z naší historie, přírody a umění, také informace o technických památkách, tradičních řemeslech a úspěšných vědcích a vynálezcích.

U titulů jako rodina les, sluneční soustava apod. jsou jednotlivé subjekty zobrazeny graficky a opatřeny dvojjazyčným popisem. Snahou je upozornit na vzájemnou provázanost.
Les je ekosystém, slunce a planety tvoří sluneční soustavu, rodina je společenství. Takto pojaté tituly označujeme jako dvoulist (DL). Na jejich vzniku spolupracují studenti z více oborů.

Cílem je zapojit děti a mládež do tvorby knihy. Oslovená skupina studentů, např. třída, zájmový kroužek, navštíví danou památku ve svém městě, popřípadě besedu s pamětníkem, shlédne dobové fotografie apod.
S pomocí shromážděných informací popíší navštívenou památku a své poznatky o ní jako heslo do naší encyklopedie. Po nezbytných korekturách bude nejlepší vybraný text, popřípadě kresba, vydán spolu s anglickým, německým a francouzským překladem.

Část překladů získáme za pomoci dětí a studentů z českých rodin žijících v zahraničí.

 

Aktuálně připravujeme:

 • Sešit 2012 – Učíme se spolupracovat (seznámení se projektem a ukázky)
 • Sešit 2013 – Století motorismu (základní údaje k výrobě a užívání motorových vozidel na území ČR ve 20. století)
 • Sešit 2014 – První světová válka (základní pojmy, technický vývoj, úsilí o vznik samostatného státu, legionáři)

Seznam navržených témat:

 1. Zeměpis (hory, řeky)
 2. Základní pojmy o ČR a historický vývoj ve 20. století
 3. 30 historických měst Čech Moravy a Slezska
 4. Technické památky (první auto, letadlo, vlak)
 5. Významné osobnosti 20. století
 6. Významní vědci, technici, vynálezci
 7. Příroda
 8. Památky (hrady, zámky, kláštery)
 9. Řemesla a povolání
 10. Člověk, domácnost, zahrada a domácí zvířata
 11. Hudební skladatelé, básníci a spisovatelé
 12. Malíři, sochaři a architekti
 13. Sport a sportovci
 14. Umění a film
 15. České pohádky a večerníčky

 

Prosíme žáky, studenty, rodiče a učitele o spolupráci na tomto zajímavém projektu.

 

 

Podrobný rozpis kategorií – soubor ke stažení (.doc)

 

 

Encyklopedie [AJ] – soubor ke stažení (.doc)

 

 

Propagace encyklopedie [AJ] – soubor ke stažení (.doc)