Facebook E-Mail

Pokus – Bus

Kalendář 15. 12. 2013

Pokus-Bus

mobilní učebna a tvůrčí dílna

autobus zařízený jako laboratoř a tvůrčí dílna, objíždí základní a střední školy.

 Cílem je oživit a rozšířit o praktické ukázky  výuku na školách, pomoci učitelům zaujmout talentované žáky a zapojit je do širší spolupráce.

Nabízíme pokusy a praktické ukázky v návaznosti na výuku matematiky, fyziky, chemie a přírodovědy. Dále připravujeme okruhy  – Finanční gramotnost, zdraví, etika, ekologie.

Vybavení učebny umožňuje ukázat žákům zajímavé fyzikální a chemické pokusy, dovoluje provádět přírodovědná měření a pozorování, programování modelů. Jsou využívány interaktivní pomůcky a hry.

Výuku vede zkušený lektorem ve spolupráci s učitelem daného předmětu. Kde je to možné, pomáhají studenti.

O prázdninách bude autobus navštěvovat dětské tábory a nabízet modelářské a přírodovědné soutěže a interaktivní hry.

Vítáme spolupráci s naším přípravným týmem:

Ing. Miloš Milner – lektor NTM

Mgr. Petra Bučková – učitelka matematiky a němčiny

Petr Olchawski – učitel fyziky a chemie

Ivo Šuba – podnikatel

Tomáš Leden – elektrotechnik